Международные экономические отношения
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43
Международные экономические отношения

Международные экономические отношения (19)

Стаття присвячена сутності процесів економічної інтеграції та дезінтеграції Автор проводить аналіз поняття інтеграція як економічного феномену, протилежному дезінтеграції і основаному на взаємній вигоді економічних суб’єктів. Дезінтеграція, у свою чергу, означає ослаблення міжрегіональних економічних стосунків внаслідок посилення замкнутості регіональних господарчих комплексів.

Показником дезінтеграції на кожному етапі розвитку інтеграційного об’єднання може служити зростання транзакційних витрат, показником яких виступають  дисперсія й середнє квадратичне відхилення. 

Метою статті є прагнення знайти  оптимальне співвідношення процесів інтеграції та дезінтеграції, а також розробки державою доцільної економічної політики  з урахуванням співвідношення інтеграційних та дезінтеграційних процесів.

Ключові слова: інтеграція, дезінтеграція, глобалізація, транзакцій ні витрати.

 

Процеси економічної дезінтеграції та їх моделювання.

        

В статті розглянуто  сутність дезінтеграційних процесів у світі, та надано власну концепцію моделей дезінтеграції. Доведено, що дезінтеграційні процеси мають місце у тому випадку, коли економічні реалії не відповідають існуючому рівню  інтеграції елементів, що входять до системи  Дезінтеграційні процеси можуть  виступати, як передумова, або наслідок інтеграції.

Ключеві слова: економічна інтеграція, економічна дезінтеграція, моделі дезінтеграції

 

В статьи рассмотрены  сущность дезинтеграционных процессов в мире, и предоставлена собственная концепция моделей дезинтеграции. Доказано, что дезинтеграционные процессы имеют место в том случае, когда экономические реалии не отвечают существующему уровню  интеграции элементов, которые входят в систему.  Дезинтеграционные процессы могут  выступать, как предпосылка, или следствие интеграции.

Ключу слова: экономическая интеграция, экономическая дезинтеграция, модели дезинтеграции

 

                                                               Содержание

 

Введение …………………………………………………………………………….2                                                            

1.БРИКС   в свете  теории институционализма……………………………….3 - 6

2. Институциональная деятельность БРИКС…………………………………7 -10

3. Перспективы и модели развития БРИКС…………………………………..11-16

Заключение…………………………………………………………………………17

Литература………………………………………………………………………….18

Словарь терминов…………………………………………………………………..19

 

 

 

Четверг, 15 Октябрь 2015 16:38

"Геополітичний вибір України "

Автор

"Геополітичний вибір України  выбор"

 

          Геополітичне становище України робить її точкою зосередження  інтересів різних країн .  Це пов’язано  насамперед з тим, що:

-  на українській території перетинаються транспортні комунікації «Захід  — Схід» і «Північ  — Південь», що мають як європейсько-азіатське, так і безпосередньо регіональне значення;

- по території України проходить основний транспортно-енергетичний коридор для транзиту російського газу в Європу.

             Тому різні країни мають, що до України свої інтереси.         

- у Росії  — зосередити у своїх руках основні регіональні транспортні потоки, а також створити нові транспортні й транспортно-енергетичні коридори «Європа  — Чорноморсько-Азовський регіон  — Каспійський регіон  — Центральна Азія  — Китай  — Азіатсько-Тихоокеанський регіон»;

- у ЄС  — створити «Південний енергетичний коридор», що передбачає організацію альтернативних відносно російських шляхів транзиту нафти й газу в Європу з регіонів Каспійського моря й Центральної Азії;

- у США  — просунути проект «Нового шовкового шляху», тобто сформувати транспортний коридор у Європу по території Індії, Пакистану, країн Центральної Азії, Каспійського й Чорноморського регіонів;

- у Китаї  — реалізувати державну стратегію створення «Економічного пояса шовкового шляху», що передбачає встановлення якісне нового рівня відносин КНР із країнами Центральної Азії, Каспійського, Кавказького, Чорноморського регіонів, а також європейськими країнами за допомогою їхнього включення в єдиний транспортно-економічний простір.

Вторник, 13 Октябрь 2015 14:30

Мировая торговля

Автор

План

 Вступление………………………………………………………………..2

1 Основные теории международной торговли……………………….….4

.а) Классическая теория международной торговли

б) Модель Хекшера – Олинаю……………………………………….…...5

в) Парадокс Леонтьева ………………………………………………..….5

г) Теория конкурентных преимуществ страны Майкла Портера………6

2 Основные этапы в развитии мировой торговли…………………….…8

а). Структура и основные товаропотоки мировой торговли…………..11

б) Противоречия современной международной торговли …………….15

в) Основы юридического обеспечения мировой торговли…………….20

3 Виды мировой торговли……………………………………………..…21

а) Оптовая торговля. …………………………………………………..…21

б) Товарные биржи. …………………………………………………...…23

г) Фьючерсные биржи……………………………………………………24

д) Фондовые биржи………………………………………………………26

е) Ярмарки………………………………………………………………..27

ж) Валютные рынки. …………………………………………………….30

Заключение. ……………………………………………………………...32

Список литературы………………………………………………………35

 

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 08:04

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЇЇ ОСНОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ

Автор

                                               ЗМІСТ

 

Вступ.........................................................................................................................3

1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБОЛІЗАЦИЇ.........................................................5

1.1. Вигоди глобалізації для індустріальних держав...........................................5

1.2.Загострення геополітичних протиріч і нові погрози глобалізації..............12

1.3. Трагедія глобалізації для малих країн..........................................................17

2. ДИЛЕМИ Й ПРОТИРІЧЧЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.................................................21

2.1. Потоки капіталу в умовах глобалізації........................................................21

2. 2. Глобалізація й національна держава: проблеми й протиріччя.................23

2.3.Нова роль національної держави...................................................................24

2.4. Майбутнє України в світі глобальних процесів..........................................32

Висновки................................................................................................................37

Література..............................................................................................................39

Четверг, 08 Октябрь 2015 07:54

Интеграция в ЕС

Автор

Содержание.

Содержание. 2

Введение. 3

Сущность, цели, задачи и основные факторы экономической интеграции в Европейском союзе. 5

Экономический и валютный союз, единый внутренний рынок в Европейском союзе. 12

Влияние ЕС на экономику отдельных стран. 23

Заключение. 32

Список использованной литературы. 36

Приложение 1. 37

Приложение 2. 38

Приложение 3. 39

Четверг, 08 Октябрь 2015 07:45

Международная торговля услугами

Автор

ПЛАН

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                        3

1. РОЛЬ РЫНКА УСЛУГ  В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ                                  5

2. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В СФЕРЕ УСЛУГ                                                                                         9

  1. 3.МАСШТАБЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНЙО ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ                                                                                                 11
  2. 4.ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЕЗДОК                                                          17

  1. 5.СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ                 

УКРАИНЫ УСЛУГАМИ                                                                            22

6. СПЕЦИФИКА РЫНКА УСЛУГ                                                                  24

7.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ                                            26

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ                                                                                   33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                 35

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                 36

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 07:35

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Автор

План.

Вступ

I   Міграція робочої сили, як соціально-економічне явище

1.1 Сутність  і види міграції робочої сили.

1.2 Причини міграції робочої сили.

1.3 Етапи  міграції робочої сили.

II   Основні напрямки міграції робочої сили.

2.1 Експортери  та імпортери.

2.2   .Масштаби міграції.

2.3 Трудова міграція з України

III Соціальні наслідки, проблеми та  перспективи розвитку міграції робочої сили.

3.1 Економічні наслідки

3.2.Особливості сучасного ринку праці.

3.3 Регулювання трудової міграції

3.4 Перспективи розвитку

Висновки.

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 07:22

Євро і Європейська валютна система

Автор

 

Новий етап у розвитку західноєвропейської інтеграції - програма створення валютного й економічного союзу, розроблена комітетом Ж. Делора у квітні 1989 року.

План “Делора” передбачав створення загального ринку, заохочення конкуренції в ЄС, координацію економічної, бюджетної, податкової політики з метою стримування інфляції, стабілізації цін і економічного росту, обмеження дефіциту держбюджету й удосконалювання методів покриття.

На основі “плану Делора” до грудня 1991 року був вироблений Маастрихтский договір про Європейський союз, що передбачає поетапне формування валютно-економічного союзу.

Перший етап фактично почався в липні 1990 року одночасно з повним скасуванням валютних обмежень по русі капіталів у ЄС. Основна увага приділена зближенню рівнів економічного розвитку, зниженню темпів інфляції й скороченню бюджетного дефіциту.

Страница 1 из 2

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru