Социология
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Інтернет в соціології

Розповсюдження Інтернету означає нове (потенційно неосяжне) розширення кола учасників спілкування. Інтернет - це особливе технологічне середовище, що дозволяє використовувати всі існуючі раніше символічні системи та забезпечує доступ до будь-якої інформації, яку можна зафіксувати з їх допомогою, прагне відмінити всяку своєрідність, специфічність. Інтернет глобалізує: його можна пристосувати до всіх областей людської активності. Вважається, що тим самим готується найбільший в історії людини переворот: формується нова соціальна структура сучасного суспільства, в якій людство вперше знаходить статус реального, а не номінального, потенційного (як це було дотепер) суб'єкта історії.

Отже соціологія не може обмежуватися лише фіксацією Інтернет-комунікації, але повинна виробити спеціальний методологічний базис для подальшого аналізу її змісту, соціальної функції. У зарубіжній соціології робляться перші кроки в цьому напрямі. Проте вивчення соціальних проявів Інтернету обмежуються проекцією функціоналістського підходу, продукуючи аналогії з стратифікаційними моделями реального суспільства і питаннями психологічного комунікаційного комфорту. Одна з ідей цієї роботи є спроба запропонувати конструктивістську парадигму соціології в аналізі віртуальних комунікаційних процесів.

В українській соціології науці розгляд деяких аспектів соціології Інтернету та ідей окремих його представників здійснено у дослідженнях таких теоретиків Г.Почепцов, Н.Костенко, Т.Рудницька, В.Танчер, Є.Головаха, А.Ручка, О.Злобіна, В.Осовський, В.Королько, П.Кутуєв, В.Бурлачук, Г.Вайнштейн та ін. Першу спробу систематизації інформації щодо соціальних аспектів Інтернету зробив В.Щербина.

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru