Социология
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.

ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.

 

Актуальність проблеми. Інформаційне суспільство являє собою цивілізацію, в основі розвитку якої лежить  особлива субстанція, а саме – «інформація».  Ця особлива субстанція вступає у взаємодію, як з духовним так і матеріальним світом людини.  Тобто дана субстанція з одного боку  формує матеріальну основу життя людини,  з  іншого  визначає його соціальне й культурне буття.

          Аналіз публікацій. Для розкритті проблем  розвитку  особистості в інформаційному середовищі, необхідно розглянути, у які умови попадає особистість в інформаційному суспільстві, тобто проаналізувати соціальні умови, передумови й наслідки інформатизації, виділити негативні й позитивні сторони й намітити шляхи рішення виникаючих проблем. Даний напрямок знайшов відбиття в роботах таких вчених як Д.Белл, П.Дракер, В.Л.Іноземцев, М.Кастельс, Е.Масуд, А.Ракитов, А.Тоффлер  та ін.

            Метою дослідження є вивчення проблеми  особистості в інформаційному суспільстві. Автор ставить перед собою завдання  досліджувати вплив інформаційного суспільства на  людську особистість, розкрити вплив віртуальної реальності на формування цілісності особистості,

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru