СМИ и реклама
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Экономика менеджмент маркетинг

  1. 1.Індукція, її види структура умовиводів, правила побудови

умовиводів.

 

Логіка вчить одержувати нове знання, яке добувають або за схемами дедуктивних умовиводів, або у результаті узагальнення одиничних суджень, у яких констатуються відповідні факти.

Індукція (лат. - уведення, представлення).

1) метод пізнання, який полягає в дослідженні руху знань від меншої ступені спільності до знання більшої ступені спільності.

 2) вид опосередкованого виводу, в якому з одиничних суджень -  засновків - виводять часткове або  загальне судження – висновок, від суджень про одиничні факти до їхніх узагальнень.

Індуктивними іноді називають умовиводи, в яких зв'язок засновків і висновку не ґрунтується на логічному законі, внаслідок чого висновок випливає із засновків не з необхідністю, а тільки з деякою ймовірністю.

За такого розуміння індукції (повної й математичної) фактично виключають з індуктивних умовиводів.

Види індуктивних умовиводів

I АНАЛИЗ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

1.1. Факторы, влияющие на общую сумму материальных затрат

  Общая  Сумма материальных затрат в целом по предприятию зависит от:

- объёма  производства продукции VВП

- её структуры Уд I

-         изменения удельных материальных затрат на отдельные виды продукции. УМЗi

Уровень последних, в свою очередь может изменяться из-за количества (массы) расходуемых материальных ресурсов на единицу продукции УРi и средней стоимости единицы материальных ресурсов Цi.

 Эта взаимосвязь показана на рисунке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Анализ целесообразно начинать с изучения факторов изменения материальных затрат на единицу продукции Для чего используется следующая факторная модель.

            

  1. 1.Логіка, як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста

 

Термін «логіка» сьогодні загалом застосовується у трьох головних значеннях. По-перше, ним позначають будь-яку необхідну закономірність у взаємозв’язку об’єктивних явищ – «логіка фактів», логіка історичного розвитку» тощо. По-друге, словом «логіка»  позначають закономірності у зв’язках і у розвитку думок – «логіка міркування», «логіка мислення». Нарешті, логікою називають окрему науку, яка розглядає мислення з позиції його формальної правильності. У наступному значенні «логіка» є назвою особливої наукою про мислення, що також зветься формальною логікою.

Традиційна логіка досліджує зв’язки між думками, насамперед, схеми побудови міркувань. Її цікавлять необхідні зв’язки, які детермінуються формою думок і міркувань, тобто відповідні закони мислення. Оскільки неодмінною умовою дотримання цих законів є знання форм мислення, то більшість курсу традиційної логіки становить учення про основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи, що виражені засобами природної мови.

Воскресенье, 11 Октябрь 2015 17:49

. Умовні та роздільні умовиводи

Автор
  1. 1.Умовні та роздільні умовиводи

 

Умовні та роздільні умовиводи відносяться до  опосередкованими умовиводів зі складних суджень. Логічне проходження висновку з посилок визначається в них не суб’єктно-предикатними відносинами, як в умовиводах із простих суджень, а лише логічним зв'язком між складовими складного судження.

Залежно від характеру цього зв'язку виділяються такі види опосередкованих умовиводів зі складних суджень, як умовне й розділове.

   Умовний умовивід

Умовним називається умовивід, у якому, принаймні, одна з посилок являє собою умовне судження. Залежно від того, одна або обидві посилки є умовними, розрізняють два різновиди умовних умовиводів - умовно-категоричні й чисто умовні.

План

.1. Державний влив на  ринок праці................................................................2

.2. Зведений баланс ринку праці.......................................................................8

.3. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці................10

Краудфандинг Украина CoCost

 

 

 

Скачать вложения:

План

Вступ................................................................................................................................3

1. Дослідження ролі трудових ресурсів в системі управління підприємством…….5

2 Дослідження впливу показників ефективності використання трудових ресурсів

на фінансові результати діяльності ООО "Сітка-Дніпр".............................................9

3 Резерви удосконалення системи управління персоналом в умовах ООО " Сітка – Дніпр"…………………………………………………………………………………..12

Висновки.........................................................................................................................21

Література.......................................................................................................................22

 

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:23

Філософія Середньовіччя

Автор

ПЛАН

Вступ.............................................................................................................................3

1. Середньовічна апологетика і патристика..............................................................4

2. Проблеми універсалій в середньовічній філософії..............................................6

3. Виникнення і розвиток схоластики. Фома Аквінський.....................................14

Висновки....................................................................................................................21

Література..................................................................................................................22

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:16

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА ЛОГИКА

Автор

1. Определите объем и содержание следующих понятий, указав их классификацию по содержанию:

а) радость;

По содержанию это понятие: конкретное, положительное, несобирательное, безотносительное

По объему: непустое, общее

б)       неудачный;

По содержанию это понятие: конкретное, отрицательное, несобирательное, безотносительное,

По объему: непустое, общее

в)        Кощей.

По содержанию это понятие: конкретное, положительное, несобирательное, безотносительное 

По объему: пустое, единичное 

План

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Перші грецькі філософи та їх погляди на природу…………………………...5

2.Філософске вчення Геракліта…………………………………………………13

3.Софісти…………………………………………………………………………16

Висновки…………………………………………………………………………20

Література………………………………………………………………………..22

План

 

Вступ.........................................................................................................................2

1. Проблеми створення Інтернет – ресурсу..........................................................3

2. Приклад підходів до створення інтернет-магазину.........................................7

3. Основні стратегічні напрямки, які використовуються при створенні Інтернет- ресурсів...................................................................................................9

4. Процес створення Інтернет-Ресурсу...............................................................10

 Висновки...............................................................................................................13

Література..............................................................................................................14

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:09

Специфіка риторичного аргументу

Автор

                                                   ПЛАН

 

Вступ.......................................................................................................................3

1. Будова і схема  аргументу.................................................................................4

2. Діалектичні проблеми й статуси аргументації................................................8

3. Інстанції й апеляції............................................................................................8

4. Види аргументів.................................................................................................9

Висновки...............................................................................................................17

Література.............................................................................................................19


Четверг, 08 Октябрь 2015 14:58

Риторика як наука про ораторську діяльність

Автор

                                                                     План

 

Вступ.........................................................................................................................3

1. Предмет риторики як науки...............................................................................4

2. Структура риторики..........................................................................................10

3. Функції риторики..............................................................................................13

Висновки................................................................................................................14

Література..............................................................................................................15


РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru