СМИ и реклама
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Экономика менеджмент маркетинг

План

 

Вступ.........................................................................................................................2

1. Проблеми створення Інтернет – ресурсу..........................................................3

2. Приклад підходів до створення інтернет-магазину.........................................7

3. Основні стратегічні напрямки, які використовуються при створенні Інтернет- ресурсів...................................................................................................9

4. Процес створення Інтернет-Ресурсу...............................................................10

 Висновки...............................................................................................................13

Література..............................................................................................................14

Четверг, 08 Октябрь 2015 15:09

Специфіка риторичного аргументу

Автор

                                                   ПЛАН

 

Вступ.......................................................................................................................3

1. Будова і схема  аргументу.................................................................................4

2. Діалектичні проблеми й статуси аргументації................................................8

3. Інстанції й апеляції............................................................................................8

4. Види аргументів.................................................................................................9

Висновки...............................................................................................................17

Література.............................................................................................................19


Четверг, 08 Октябрь 2015 14:58

Риторика як наука про ораторську діяльність

Автор

                                                                     План

 

Вступ.........................................................................................................................3

1. Предмет риторики як науки...............................................................................4

2. Структура риторики..........................................................................................10

3. Функції риторики..............................................................................................13

Висновки................................................................................................................14

Література..............................................................................................................15


План

 

Введение..................................................................................................................3

1.Направления модернизации экономики Украины...........…………………….4

2. Модернизация национальных рынков капитала в Украине………………..10

3. Модернизация экономики восточной Украины и отношения с Россией….17

4. Модернизация национальных рынков капитала в Украине..........................21

5. Проблемы черной металлургии Украины.......................................................25

6.   Евро-2012 и модернизация экономики Украины………………………….32

Вывод……………………………………………………………………………..38

Литература……………………………………………………………………….39

 


Четверг, 08 Октябрь 2015 14:51

Філософія, її специфіка і походження

Автор

План

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Поняття світогляду. Філософія світогляду..........…………………………......4

2.Предмет філософії. Особливості філософських проблем.…………………..15

3.Місце і роль філософії в культурі.……………………………………………19

Висновки…………………………………………………………………………22

Література………………………………………………………………………..23

 

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 14:49

Спір. Види спорів. Правила ведіння спорів

Автор

                                                          ПЛАН

 

Вступ.........................................................................................................................2

1. Поняття спору. Види спорів...............................................................................3

2. Загальні  правила ведення правильного спору.................................................7

3. Помилки у спорах................................................................................................9

Висновки................................................................................................................16

Література..............................................................................................................17 

Четверг, 08 Октябрь 2015 14:48

Філософія Рене Декарта

Автор

                                                   ПЛАН

 

Вступ.......................................................................................................................3

1. Співвідношення філософії і  науки у вченні Р.Декарта.................................5

2. Вчення про метод..............................................................................................8

3. Психофізіологічні проблеми у філософії Р. Декарта....................................18

Висновки...............................................................................................................20

Література.............................................................................................................22Скачать вложения:

                                             ПЛАН

Вступ.......................................................................................................................3

1. Поняття соціального маркетингу…………………………………………….4

2. Особливості соціального маркетингу………………………………………..9

3. Концепція соціально-етичного маркетингу………………………………..12

Висновки...............................................................................................................14

Література.............................................................................................................15

Зміст

Вступ

4

Розділ 1. Економічна сутність доходів і витрат в будівельних організаціях.

 

 

1.1.

Сутність і класифікація доходів і витрат в будівельних організцях.

 

7

 

1.2.

Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку

доходів та витрат в будівельній організації.

 

24

 

1.3.

 

1.4.

Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства – ПАТ «Промбудмонтаж»  

Охорона праці на підприємстві

 

 

 

30

43

Розділ 2. Методи визначення оцінки доходів і витрат в будівельній

організації ПАТ «Промбудмонтаж»

 

 

2.1.

 

 

2.2

Документальне оформлення обліку доходів та витрат операційної діяльності підприємства

Організація обліку доходів та витрат в будівельній організації

 

55

58

 

2.3.

 

2.4.

 

2.5.

Синтетичний і аналітичний облік доходів та витрат в

будівельній організації

Методика проведення інвентаризації доходів та витрат на підприємстві

Застосування комп'ютерних систем в обліку аналізі та аудиті доходів та витрат будівельної організації

 

66

 

 

78

 

 

81

 

Розділ 3. Організація та метод аналізу та аудиту доходів і витрат в

будівельній організації – ПАТ «Промбудмонтаж»

 

 

3.1.

Мета завдання та джерела для проведення аналізу та аудиту

доходів і витрат

 

101

 

3.2.

Організація і методика аналізу доходів і витрат в будівельній

організації

 

106

 

3.3.

Організація і методи аудиту доходів і витрат

116

 

Висновки та пропозиції

123

Список використаної літератури

130

Додатки

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ. 3

Глава 1. Телевизионная реклама в современном мире. 5

1.1. Роль рекламы в современном маркетинге. 5

1.2. Виды и направления рекламы.. 11

1.3. Телевизионная реклама……………………………………………………..18

Выводы по первому разделу. 27

ГЛАВА 2 Особенности банковской рекламы.. 28

2.1. Особенности банковского маркетинга и банковского продукта. 28

2.2. Роль рекламы в продвижении банковского продукта. 43

2.3. Основные направления банковской рекламы.. 51

Выводы по второй главе. 67

ГЛАВА 3. Разработка телевизионной рекламы на примере рекламы Мега Банка  70

3.1. Банковская реклама на телевидении (Особенности, проблемы, развитие)………………………………………………………………………….70

3.2. Разработка рекламного ролика  банковского  продукта. 77

3.3. Мониторинг действенности рекламного ролика. 79

Выводы по третьей главе. 88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 89

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 91

 

 

Скачать вложения:

                             План

Введение…………………………………………..…….…………………………3I. Сущность и формы инфляции…………………………………………………7

1.1.Причины инфляции…………………………………………………………...7

1.2. Типы  инфляции……………………………………………………………..10

1.3 Инфляция спроса…………………………………………………………….10

1.4 Инфляция предложения……………………………………………………..14

1.5 Виды инфляции……………………………………………………………...17

II  Антиинфляционная политика. Основные способы борьбы с инфляцией...22

2.1Прямые способы……………………………………………………………...22

2.2 Непрямые способы…………………………………………………………..23

2.3 Первоочередные антиинфляционные способы……………………………24

III. Положение Украины в период инфляции………………………………….25

3.1 Особенности инфляционных процессов в Украине………………………25

       3.2.Инфляция в  Украине……………………………………………………….26

3.3.          Антиинфляционные действия в Украине…………….………………..28

Выводы………………………………………………………………………….30

Литература……………………………………………..……………………….32

 

 

 

 

                                    План

 

ВСТУП..................................................................................................................3

I.  Економічна сутність капіталу........................................................................5

1.1. Власний капітал і його характеристика......................................................5

1 2. Політика формування джерел власного капіталу.....................................9

1.3. Вартість (ціна) власного капіталу.............................................................13

I. I. Характеристика власного капіталу підприємства...................................15

2.1. Техніко-виробнича характеристика підприємства.................................15

2.2 Аналіз джерел формування власного капіталу........................................15

2.3 Аналіз ефективності власного капіталу підприємства

III. Шляхи вдосконалення використання  власного капіталу підприємства.

3.1 Формування власного капіталу підприємства.

3.2 . Керування капіталом

3.3.          Напрямки розвитку власного капіталу підприємства.

Висновки.

 

 

 

 

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru