Психология и педагогика
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Особливості формування самооцінки у старшокласників і студентів

Особливості формування самооцінки у старшокласників і студентів                                             

                                                        Зміст

Розділ 1. Теоретичні проблеми самооцінки у навчальній діяльності старшокласників і студентів...............................................................................3

1.1. Формування самосвідомості і „Образу Я”  особистості....................6

1.2. Вплив „Я Концепції” на структуру формування самооцінки..........17

1.3.Самооцінка  та її роль у навчальній діяльності старших школярів та студентів. ...............................................................................................................23

Висновки до першого розділу..............................................................................31

Розділ 2. Психологічні особливості розвитку самооцінки...........................33

2.1. Основні фактори, що впливають на розвиток самооцінки.

2.2 Навчання та виховання –як фактор розвитку особистості.

2.3.Соціальні фактори, як основа формування особистості.

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Емпіричне дослідження формування самооцінки у старшокласників і студентів ВНЗ

         3.1. Організація дослідження

         3.2. Результати емпіричного дослідження

         3.3.1 Виявлення рівня розвитку різних якостей за допомогою методу спостереження

         3.3.2. Результати  дослідження за методикою „самооцінка особистості”

         3.3.3. Дослідження рівня розвитку таких особистих якостей, тривожність, фрустація, агресивність, ригідність

         3.3.4.

         3.5. Порівняльний аналіз результатів за методиками

         3.5.1. Співставлення самооцінки старшокласників з самооцінкою студентів ВНЗ

Висновки до третього розділу

Заголовні висновки

Література

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru