Психология и педагогика
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Психология и педагогика

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…...……………………………………………………………………3

Раздел 1.ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ    ЛИЧНОСТИ…………………………………………………………………….4

1.1. Поведения подростков в конфликтах с взрослыми и сверстниками…..6

1.2. Конфликтные и неконфликтные подростки. Стратегии поведения……7

1.2.1.Стратегия соперничества………………………………………………...8

1.2.2. Стратегия сотрудничества……………………………………………. 11

1.2.3. Стратегия компромисса………………………………………………..13

1.2.4. Стратегия избегания……………………………………………………15

1.2.5. Стратегия приспособления ……………………………………………17

1.2.6. Стратегия сочетания стилей поведения………………………………20

Раздел 2. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ………………….23

2.1.Причины правонарушений, социологические факторы

преступности…………………………………………………………………..23

2.2. Психологические факторы преступности ……………………………...26

2.3. Биологические факторы преступности ………………………………...29

2.3. Правоохранительная система по работе с несовершеннолетними……30

Заключение……………………………………………………………………34

Список литературы…………………………………………………………...35

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

  1. 1.Биологические аспекты саморазрушения личности…………………….3
  2. 2.Социальные аспекты саморазрушения личности……………………….
  3. 3.Духовно-ценностные аспекты саморазрушения личности…………… 5

Литература ……………………………………………………………………9

 

 

 

 

  1. 2.Форми організації соціально-педагогічної діяльності. Свято.

 

Однією з найбільш цікавих та дієвих форм соціально-педагогічної діяльності є свято.  У літній період найцікавішим молодіжним святом є свято Івана Купала, який має давні історичні, релігійні та сакральні традиції. Його можна проводити на базі будь якого молодіжного колективу використовуя давні святкові традиції та сучасні педагогічні технології.

Івана Купала - Свято літнього сонцестояння. Купала - літній бог, по Густинському літопису: "П'ятий ідол - Купало, є бог достатку". Цей бог одержав широке поширення в східних слов'ян. У ніч на «Купала» іде з'єднання вогню й води, у цю ніч відбуваються чудеса: вода й вогонь у цю ніч уважаються зцілювальними й у теж час з'єднуючі самотні душі.

Свято Івана Купала святкувався багатьма слов'янськими народами. У ніч із 6 на 7 липня всі святкували цей містичний, загадковий, але в той же час розгульний і веселий день Івана Купала...

  1. 2.Форми організації соціально-педагогічної діяльності. Свято.

 

Однією з найбільш цікавих та дієвих форм соціально-педагогічної діяльності є свято.  У літній період найцікавішим молодіжним святом є свято Івана Купала, який має давні історичні, релігійні та сакральні традиції. Його можна проводити на базі будь якого молодіжного колективу використовуя давні святкові традиції та сучасні педагогічні технології.

Івана Купала - Свято літнього сонцестояння. Купала - літній бог, по Густинському літопису: "П'ятий ідол - Купало, є бог достатку". Цей бог одержав широке поширення в східних слов'ян. У ніч на «Купала» іде з'єднання вогню й води, у цю ніч відбуваються чудеса: вода й вогонь у цю ніч уважаються зцілювальними й у теж час з'єднуючі самотні душі.

Свято Івана Купала святкувався багатьма слов'янськими народами. У ніч із 6 на 7 липня всі святкували цей містичний, загадковий, але в той же час розгульний і веселий день Івана Купала...

  1. 2.Форми організації соціально-педагогічної діяльності. Свято.

 

Однією з найбільш цікавих та дієвих форм соціально-педагогічної діяльності є свято.  У літній період найцікавішим молодіжним святом є свято Івана Купала, який має давні історичні, релігійні та сакральні традиції. Його можна проводити на базі будь якого молодіжного колективу використовуя давні святкові традиції та сучасні педагогічні технології.

Івана Купала - Свято літнього сонцестояння. Купала - літній бог, по Густинському літопису: "П'ятий ідол - Купало, є бог достатку". Цей бог одержав широке поширення в східних слов'ян. У ніч на «Купала» іде з'єднання вогню й води, у цю ніч відбуваються чудеса: вода й вогонь у цю ніч уважаються зцілювальними й у теж час з'єднуючі самотні душі.

Свято Івана Купала святкувався багатьма слов'янськими народами. У ніч із 6 на 7 липня всі святкували цей містичний, загадковий, але в той же час розгульний і веселий день Івана Купала...

  1. 2.Форми організації соціально-педагогічної діяльності. Свято.

 

Однією з найбільш цікавих та дієвих форм соціально-педагогічної діяльності є свято.  У літній період найцікавішим молодіжним святом є свято Івана Купала, який має давні історичні, релігійні та сакральні традиції. Його можна проводити на базі будь якого молодіжного колективу використовуя давні святкові традиції та сучасні педагогічні технології.

Івана Купала - Свято літнього сонцестояння. Купала - літній бог, по Густинському літопису: "П'ятий ідол - Купало, є бог достатку". Цей бог одержав широке поширення в східних слов'ян. У ніч на «Купала» іде з'єднання вогню й води, у цю ніч відбуваються чудеса: вода й вогонь у цю ніч уважаються зцілювальними й у теж час з'єднуючі самотні душі.

Свято Івана Купала святкувався багатьма слов'янськими народами. У ніч із 6 на 7 липня всі святкували цей містичний, загадковий, але в той же час розгульний і веселий день Івана Купала...

ПЛАН

 

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Сущность критического мышления………………………………………….4

2. Направления критического мышления………………………………………7

3. Элементы критического мышления в экономике………………………….11

Выводы…………………………………………………………………………..13

Литература……………………………………………………………………….14

ПЛАН

Вступ............................................................................................................................3

1. Темперамент як базова характеристика особи....................................................4

2. Класифікація темпераментів.................................................................................5

Висновки....................................................................................................................14

Література..................................................................................................................15 

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1 Теоретичні підходи визначення поняття соціальна мотивації і її впливу на формування Я - концепції підлітка......................................................6

1.1. Основні складові Я-концепції.........................................................................6
1.2   Особливості  Я-концепції у підлітковому віці............................................10

1.3. Теоретичні підходи до вивчення соціальної мотивації..............................20

1.4. Соціальна мотивація та  Я-Концепція підлітка...........................................31

Висновки до розділу 1..........................................................................................37

РОЗДІЛ 2 Емпіричний розділ. Дослідження впливу Я концепції підлітка

2.1. Завдання дослідження

2.2. Методики проведення дослідження

2.3. Проведення експериментального дослідження

2.4. Аналіз та інтерпретація експериментального дослідження

Висновки до розділу 2

Висновки

Література

Додатки

 

 

 

 

 

Особливості формування самооцінки у старшокласників і студентів                                             

                                                        Зміст

Розділ 1. Теоретичні проблеми самооцінки у навчальній діяльності старшокласників і студентів...............................................................................3

1.1. Формування самосвідомості і „Образу Я”  особистості....................6

1.2. Вплив „Я Концепції” на структуру формування самооцінки..........17

1.3.Самооцінка  та її роль у навчальній діяльності старших школярів та студентів. ...............................................................................................................23

Висновки до першого розділу..............................................................................31

Розділ 2. Психологічні особливості розвитку самооцінки...........................33

2.1. Основні фактори, що впливають на розвиток самооцінки.

2.2 Навчання та виховання –як фактор розвитку особистості.

2.3.Соціальні фактори, як основа формування особистості.

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Емпіричне дослідження формування самооцінки у старшокласників і студентів ВНЗ

         3.1. Організація дослідження

         3.2. Результати емпіричного дослідження

         3.3.1 Виявлення рівня розвитку різних якостей за допомогою методу спостереження

         3.3.2. Результати  дослідження за методикою „самооцінка особистості”

         3.3.3. Дослідження рівня розвитку таких особистих якостей, тривожність, фрустація, агресивність, ригідність

         3.3.4.

         3.5. Порівняльний аналіз результатів за методиками

         3.5.1. Співставлення самооцінки старшокласників з самооцінкою студентів ВНЗ

Висновки до третього розділу

Заголовні висновки

Література

ЗМІСТ

 

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ…………………………………………………………………………….7

1.1. Провідні концепції дослідження соціальних мереж...........................7

1.2. Особливості вивчення ролі соціальних мереж..................................18

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПРОЦЕСІ  НЕГАТИВІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ..............30

2.1. Критерії класифікації маркерів соціальних мереж...........................30

2.2. Риси негативізації інтелектуального розвитку підлітків під впливом соціальних мереж..................................................................................................51

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НЕГАТИВНОЇ РОЛІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ.........................75

3.1. Експертна оцінка негативної ролі соціальних мереж (результати фокусного опитування в двох групах дорослих: 1) фахівці медіазнавці

(6 осіб); 2) нефахівці медіазнавства (6 осіб)……………...................................75

3.2. Оцінка підлітками (16 років) негативної ролі соціальних мереж в інтелектуальному розвитку підлітків..................................................................82

ВИСНОВКИ...........................................................................................................89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................94

ДОДАТКИ.............................................................................................................99

 

 

 

 

 

 

                                      

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

         Введение…………………………………………………………………….3

         РАЗДЕЛ 1. Общение как форма взаимодействия в коллективе………...3

         1.1.Общение, как форма межличностного взаимодействия……………………………………………………………………5

         1.2 Закономерности общения и взаимодействия в трудовой деятельности………………………………………………………………………8

         1.3. Психологическое воздействие на работника в процессе общения..13

         Выводы к разделу 1………...……………………………………………..15

РАЗДЕЛ 2 Психологические основы отношений в коллективе……….17

2.1. Поведение человека в организации…………………………………17

2.2. Типы сотрудников в организации…………………………………..20

2.3. Влияние межличностных отношений на удовлетворённость работой в коллективе……………………………………………………………21

         Выводы к разделу 2……………………………………………………….24

РАЗДЕЛ 3 Эмпирический раздел. Исследование взаимозависимости между возможностями межличностного общения и удовлетворенностью работой…………………………………………………………………………...25

3.1 Задание исследования………………………………………………...25

         3.2 Проведение методик………………………………………………….25

3.3 Анализ и интерпретация результатов исследования……………….29

         Выводы к разделу 3……………………………………………………….35

         Выводы…………………………………………………………………….38

         Литература………………………………………………………………...41

         Приложение……………………………………………………………….43


Страница 1 из 2

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru