Философия и логика
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43
Философия и логика

Философия и логика (39)

Четверг, 08 Октябрь 2015 14:51

Філософія, її специфіка і походження

Автор

План

Вступ……………………………………………………………………………….3

1.Поняття світогляду. Філософія світогляду..........…………………………......4

2.Предмет філософії. Особливості філософських проблем.…………………..15

3.Місце і роль філософії в культурі.……………………………………………19

Висновки…………………………………………………………………………22

Література………………………………………………………………………..23

 

 

Четверг, 08 Октябрь 2015 14:49

Спір. Види спорів. Правила ведіння спорів

Автор

                                                          ПЛАН

 

Вступ.........................................................................................................................2

1. Поняття спору. Види спорів...............................................................................3

2. Загальні  правила ведення правильного спору.................................................7

3. Помилки у спорах................................................................................................9

Висновки................................................................................................................16

Література..............................................................................................................17 

Четверг, 08 Октябрь 2015 14:48

Філософія Рене Декарта

Автор

                                                   ПЛАН

 

Вступ.......................................................................................................................3

1. Співвідношення філософії і  науки у вченні Р.Декарта.................................5

2. Вчення про метод..............................................................................................8

3. Психофізіологічні проблеми у філософії Р. Декарта....................................18

Висновки...............................................................................................................20

Література.............................................................................................................22Четверг, 08 Октябрь 2015 07:52

Емпірична етика Бекона

Автор

 ЗМІСТ

 

Вступ.........................................................................................................................3

1. ВИТОКИ ВЧЕННЯ БЕКОНА............................................................................4

1.1. Соціальні джерела етики Ф. Бекона .............................................................4

1.2.Науковы витоки вчення..................................................................................10

1.3. Особистісні джерела етики...........................................................................12

2. ОСНОВИ СВІТОГЛЯДУ Ф. БЕКОНА............................................................14

2.1.Етичні поняття  Ф.Бекона...............................................................................14

2.2.Основні етичні ідеї Ф. Бекона........................................................................15

2.3.Вплив ідей Ф. Бекона на суспільство............................................................20

3. РОЗКРИТТЯ ЕТИКА БЕКОНА У ЙОГО ТВОРАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СЬОГОДЕННЯ......................................................................................................23

3.1. Сучасність думок Ф. Бекона про  помсту, нещастя, лицемірство............23

3.2. Думки Бекона про заздрість, любов та високу посаду...............................25

3.3. Етичні ідеї  Ф.Бекона і сучасна освіта..........................................................29

Висновки................................................................................................................29

Література...............................................................................................................34

Четверг, 08 Октябрь 2015 07:39

ПЕСИМІЗМ ЕТИКИ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ

Автор

ЗМІСТ

 

Вступ........................................................................................................................3

1. ВИТОКИ ВЧЕННЯ ПАСКАЛЯ.........................................................................5

1.1. Соціальні джерела етики Б. Паскаля .............................................................5

1.2.Науковы витоки вчення....................................................................................8

1.3. Особистісні джерела етики............................................................................12

2. ОСНОВИ СВІТОГЛЯДУ Б. ПАСКАЛЯ.........................................................14

2.1.Етичні поняття  Б. Паскаля.............................................................................14

2.2.Релігиозні етичні ідеї Б Паскаля....................................................................19

2.3. Вплив ідей Паскаля на наступну релігійну етику.......................................23

3. ФІЛОСОФСЬКА ТА ДУХОВНА СПАДЩИНА Б. ПАСКАЛЯ...................24

3.1.Суєтність життя людини по Б. Паскалю та сучасність ...............................24

3.2. Думки Паскаля про самолюбство.................................................................25

3.3.Сумніви людини у істинність пізнання притаманні Паскалю та сучасній етиці........................................................................................................................29

Висновки................................................................................................................31

Література...........................................................................

Четверг, 08 Октябрь 2015 07:33

Задачі по логіці з рішеннями

Автор

1.Определите объем понятия: квадрат, органическая химия.

Объем понятия это охватываемые им предметы мысли.

а) Объем понятия квадрат это все геометрические фигуры, имеющие равные стороны и прямые углы, известные в настоящее время и возможные в будущем.

б) Объем понятия органическая химия это научные знания настоящие и будущие обо всех химических элементах, имеющих в своем составе кислород и углерод.

1 .Категоричні судження, їх класифікація та відношення між ними.

 

Простими категоричними називається судження, у якому є один суб'єкт і один предикат.

Види простих суджень можливо представити  наступною схемою (рис.1.)

Види простих суджень

 

атрибутивні

 

про відносини отношениях

 

     існування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти складають                       Харків на сході від Києва                 Існують вічнозелені

іспити                                                                                                             дерева         

 

Види простих суджень:

1. Атрибутивні (від лат.attribuo – надаю, постачаю). Судження про наявність певних властивостей у предметі. 

У цих судженнях констатується наявність або відсутність у предмету відомих властивостей, станів, видів діяльності: «У троянди приємний захід», «Співак виконав арію з опери «Євгеній Онєгін»). Схема цього виду судження - «S  є (не є) Р».

2. Реляційні. Судження про відношення.

У цих судженнях говориться про відносини між предметами: «Ельбрус вище Монблану», «А. П. Чехов народився пізніше за О. С. Пушкіна», «Санкт-Петербург північніше за Москву». Такі судження виражаються формулою -

А R В.

3. Екзистенціальні (лат. existentia, від existo − існую). Судження існування

У них затверджується або заперечується існування предметів у дійсності: «Не існує безпричинних явищ», «Існують біловухі мармазетки».

Всі подані три види суджень називаються категоричними й діляться за якістю і кількістю.

За якістю вони діляться на стверджувальні й заперечні. У стверджувальних судженнях розкривається наявність якого-небудь зв'язку між суб'єктом і предикатом («є»): «Працюючі громадяни України платять податки». У заперечних — навпаки, розкривається відсутність того або іншого зв'язку між суб'єктом і предикатом («не є»). Наприклад: «Риби на можуть жити без води»

Крім того, за кількістю судження діляться:

Четверг, 08 Октябрь 2015 06:58

Задачі по логіці з рішеннями

Автор

1. Основні операції над поняттями: узагальнення, обмеження, визначення та поділ понять.

Визначення понять це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття. Наприклад, «Конституція є основний закон держави, що встановлює його суспільний і політичний устрій». Тут у формі визначення розкритий, насамперед, зміст поняття «конституція».

Так як  зміст будь–якого  поняття становлять загальні й істотні ознаки предметів дійсності, то визначення поняття є разом з тим розкриттям сутності відповідного предмета. У цьому випадку це визначення такого феномена громадського життя, як конституція. А оскільки поняття неодмінно виражається словом, то визначення поняття є разом з тим розкриттям змісту слова. У нашому випадку - це слово «конституція».

Від визначень у вузькому, власному, змісті слова варто відрізняти визначення в широкому змісті. Так називається, наприклад, усяка кваліфікація предмета взагалі: «Золото - метал», «Осел - це тварина», «Конституція - це закон». У цих вираженнях визначеннями в широкому змісті слова виступають «метал», «тварина», «закон».

Види визначень: реальні й номінальні.

Реальним є визначення самого предмета, відбитого у відповідному понятті. Так, наведене вище визначення конституції - реальне. Приклади реальних визначень дають енциклопедії й відповідні спеціальні наукові словники.

У номінальному визначенні розкривається зміст самого слова - імені предмета. Наприклад: «Правовою називається держава, в якій верховенствує закон». Тут розкривається зміст словосполучення «правова держава». Зразки номінальних визначень дають усілякі тлумачні словники.

Среда, 07 Октябрь 2015 15:15

Развитие философии в Украине XVIII-XX в

Автор

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.Практика как основа и цель развития человеческого познания……………….3

2.Развитие философии в Украине  XVIII-XX в……………………………………9

3. Глобальные проблемы современности и их решение…………………………16

Литература………………………………………………………………………….23

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….3

1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИФОЛОГИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ……………………….4

2. РЕЛИГИОЗНАЯ СУЩНОСТЬ МИФОЛОГИИ………………………………..8

3. ВЛИЯНИЕ МИФОВ НА АНТИЧНУЮ  ЛИТЕРАТУРУ……………………..15

4. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ И МИФЫ………………………………...24

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ В КОМЕДИЯХ АРИСТОФАНА…………………………………………………………………….30

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………...33

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………….35

 

 

 

Страница 3 из 3

РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru