Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Банківський кредит в Україні

 

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАНнЯ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6

1.1. Сутність кредиту як економічної категорії, її види, функції та роль. 6

1.2. Правова основа кредитних відносин в Україні 13

1.3. Особливості впливу ринкового середовища на кредитну діяльність банків......................................................................................................................18

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ.. 23

2.1. Аналіз узагальнюючих показників кредитної діяльності банківських установ України  23

2.2. Оцінка стану кредитної політики в ПАТ КБ «Укрсиббанк». 28

Розділ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.. 40

3.1. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. 40

      3. 2. Побудова інтегрального кредитного  рейтингу банківський системи.47

3.3. Управління  кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні. Проблеми та шляхи їх подолання. 55

Висновки.. 60

Список використаних джерел.. 61

Додатки.. 70

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru