Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Кредит у ринковій економіці

Скачать вложения:
 

ЗМІСТ

 

Вступ.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАНнЯ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6

1.1. Сутність кредиту як економічної категорії, її види, функції та роль. 6

1.2. Правова основа кредитних відносин в Україні 14

1.3. Особливості впливу ринкового середовища на кредитну діяльність банків  19

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ.. 25

2.1. Аналіз узагальнюючих показників кредитної діяльності банківських установ України  25

2.2. Оцінка стану кредитної політики в ПАТ КБ «Укрсиббанк». 32

Розділ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.. 47

3.1. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. 47

      3. 2. Побудова інтегрального кредитного  рейтингу банківський системи.

3.2. Управління  кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні. Проблеми та шляхи їх подолання. 54

Висновки.. 60

Список використаних джерел.. 64

Додатки.. 70

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru