Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Теоретичні основи функціонування банківського кредиту

ЗМІСТ

 

 

  ВСТУП ..………….…………..……………………………………….……….

4

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬ-КОГО КРЕДИТУ ..........................................................................

1.1.

Сутність банківського кредиту як економічної категорії ..........

6

1.2.

Правова основа процесу банківського кредитування ................

12

1.3.

Осо­б­ли­во­с­ті впли­ву ри­н­ко­во­го се­ре­до­ви­ща на кре­ди­т­ну ді­я­ль­ність ба­н­ків .................................................................................

20

РОЗДІЛ 2

АНА­ЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬ-КОГО КРЕДИТУВАННЯ  ...........................................................

27

2.1.

До­слі­джен­ня уза­галь­ню­ю­чих по­ка­з­ни­ків кре­ди­т­ної ді­я­ль­но­с­ті ба­н­ків Укра­ї­ни ...............................................................................

34

2.2.

Осо­б­ли­во­с­ті кре­ди­т­ної по­лі­ти­ки та практика ви­ко­нан­ня кре­ди­т­них опе­ра­цій  „ПРИВАТБАНК”  ...................................

41

РОЗДІЛ 3

ШЛЯ­ХИ ВДО­С­КО­НА­ЛЕН­НЯ ПРОЦЕСУ БА­Н­КІВ­СЬ­КО­ГО КРЕ­ДИ­ТУ­ВАН­НЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .…………..........

3.1.

Оцінка кредитоспроможності позичальників банку, як захід зниження ризику.....................................................................

47

          3.2. 

Заходи НБУ щодо активізації процесу банківського кредитування в сучасних умовах........................................................

55

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………............................................................................................................. .…..

67

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………..

69

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….................

75

 

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru