Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

.МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ.

ВСТУП..............................................................................................................4

 

       I.МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ.                             1.1Світова валютно-фінансова система................................................................5

       I.2. Валюти і валютні курси.............................................................................8

       I.3. Міжнародні валютно-фінансові організації...........................................16

 

  2.  ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ  ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ

       КОНТРАКТІВ

        2.1. Порядок формування...............................................................................21

        2.2  Валюта ціни, валюта платежу і курс їхнього перерахування..............22

        2.3. Захисні валютні застереження................................................................24

        2.4. Умови платежів........................................................................................26

        2.5. Форми розрахунків ..................................................................................27

  3.   МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ РОЗРАХУНКИ  

      3.1. Банківське забезпечення зовнішньоторговельних розрахунків...............31

        3.2.  Розрахунки у формі документарного інкасо..........................................33

        3.3.  Розрахунки у формі документарного акредитива ................................35

       3.4 . Розрахунок по банківському переказу і по відкритому рахунку..........39

  4.     ЗАСОБИ  ПЛАТЕЖУ. 

      4.1. Правова основа векселів............................................................................42

      4.2. Вимоги до оформлення перекладного векселя.......................................43

     4.3. Порядок передачі векселів.........................................................................45

     4.4. Використання векселів у часі ...................................................................46

      4.5. Чек як засіб платежу..................................................................................48   

 

  5.    КРЕДИТУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

     5.1.  Основні форми і різновиди зовнішньоторговельного кредиту............. 51  

    5.2   Державна система кредитування і страхування  зовнішньої торгівлі ...57

                  5.3 Основні умови міжнародних кредитів................................................59

        5.4. Основні умови зовнішньоторговельних кредитів..................................60

 

 6.   Додатки

  6.1Банківська гарантія .........................................................................................63

  6.2Банківський акредитив.....................................................................................66

 6.3. Зразок векселя .................................................................................................70

 6.4 Схеми розрахунків............................................................................................72

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ............................................................................................74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru