Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………...

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ……………………………...

9

1.1. Концептуальні засади дослідження інтеграційних процесів ….

9

1.2. Методологічні підходи щодо оцінки ефективності інтеграційних процесів …………………………………………………………………………

28

1.3. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасній економіці.……………………………………………………………………..

46

Висновки до першого розділу ………………..………………………...

60

РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ …………………………………………………………………...

63

2.1. Роль інтеграційних процесів у становленні глобальної економічної системи …………………………………………………………...

63

2.2. Особливості фінансової інтеграції як засобу адаптації внутрішніх ринків до умов глобалізації …………………………………..…

80

2.3. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на інтеграційні процеси сучасності та формування глобальних економічних тенденцій ..…

99

Висновки до другого розділу ………………………………………...…

116

РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОДАЛЬШОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ …....…….

120

3.1. Дезінтеграційні чинники сучасності та їх вплив на розвиток інтеграційних угруповань ……………………………………….…………….

120

3.2. Новітні тенденції та перспективи інтеграційно-дезінтеграційних трансформацій глобальної економіки ………………………………………...

135

3.3   Оптимізація зовнішньоекономічного співробітництва України в контексті вирішення питання інтеграційної орієнтації ……………………..

150

Висновки до третього розділу ………………………………………....

172

ВИСНОВКИ ………………………………………..……………………

176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….

181

 


РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru