Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗМІСТ

 

ВСТУП ………………………………………………………………...

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ……………………………...

9

1.1. Концептуальні засади дослідження інтеграційних процесів ….

9

1.2. Методологічні підходи щодо оцінки ефективності інтеграційних процесів …………………………………………………………………………

28

1.3. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасній економіці.……………………………………………………………………..

46

Висновки до першого розділу ………………..………………………...

60

РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ …………………………………………………………………...

63

2.1. Роль інтеграційних процесів у становленні глобальної економічної системи …………………………………………………………...

63

2.2. Особливості фінансової інтеграції як засобу адаптації внутрішніх ринків до умов глобалізації …………………………………..…

80

2.3. Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на інтеграційні процеси сучасності та формування глобальних економічних тенденцій ..…

99

Висновки до другого розділу ………………………………………...…

116

РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОДАЛЬШОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ …....…….

120

3.1. Дезінтеграційні чинники сучасності та їх вплив на розвиток інтеграційних угруповань ……………………………………….…………….

120

3.2. Новітні тенденції та перспективи інтеграційно-дезінтеграційних трансформацій глобальної економіки ………………………………………...

135

3.3   Оптимізація зовнішньоекономічного співробітництва України в контексті вирішення питання інтеграційної орієнтації ……………………..

150

Висновки до третього розділу ………………………………………....

172

ВИСНОВКИ ………………………………………..……………………

176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….

181

 


РЕКЛАМА

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(розташований у Харкові)
Запрошує отримати вищу освіту
Очна та заочна форма
За спеціальністю
Харчові технології
Екологія
На базі диплома молодшого
спеціаліста скорочений курс освіти 2 роки
Приймальна комісія:
м. Харків, вул. Алчевських, 44 каб.101
+380506210230
+380958036099
+380973972318

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рейтинг@Mail.ru