Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Міжнародний ринок послуг. Диплом

                                           ЗМІСТ                           

 

Вступ........................................................................................................................6

РОЗДІЛ 1. Місце послуг на світовому ринку.....................................................11

1.1 Визначення послуги........................................................................................11

1.2.Міжнародна торгівля послугами...................................................................15

1.3.Поняття послуги й особливості міжнародного ринку послуг....................29

Висновки до розділу 1...........................................................................................32

Розділ 2.Ринок послуг в Україні..........................................................................34

2.1.Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні........................................................................................................................34

2.2. Особливості становлення ринку послуг у міжнародній економічній діяльності України................................................................................................47 2.3. Провідна роль інформаційних послуг в розвитку країни..........................50

Висновки до розділу 2...........................................................................................66

Розділ 3 Проблеми інтеграції України у світовий ринок послуг......................67

3.1 Готельний бізнес та туризм............................................................................73

3.2 Розвиток космічної галузі та космічні послуг..............................................73

3.3. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу..................................................................................................................84

Висновки до розділу 3..........................................................................................89

Висновки................................................................................................................90

Список літератури.................................................................................................93

Додатки

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru