Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

кластерный підхід як технологія керування розвитком економіки.

                                       ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................7                                                                                                 

I.ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ........................................................................................10

1.1 Сущность кластерного анализа.....................................................................10

1.2. Англо-американська інноваційна модель....................................................19                                                                                                                          

1.3. Японська інноваційна модель.......................................................................28            

1.4. Європейська інноваційна модель.................................................................34                                                                                                                                                          

1.5. Інноваційні моделі інших країн....................................................................45            

II  НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕССУ........................50                             

2.1. Основні визначення, стратегії й характеристики кластерів.......................50

2.2. Завдання і методи кластерного аналізу........................................................52

2.3. Кластери й аналіз конкурентноздатності держав........................................59

2.3. Використання кластерного підходу при рішенні різних завдань..............59

2.4. Кластерне керування й державна промислова політика............................63                                                                                                                            

III. СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Й ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ..................................70

3.1. Основні принципи інноваційної політики України...................................70

3.2 .  Перспективи та проблеми  розвитку кластерної стратегії в Україні.....76

3.3. Проблеми законодавчого забезпечення іннвестеційно-інноваційній моделі розвитку України.....................................................................................86

Висновки...............................................................................................................91

Список використаної літератури.......................................................................95

Додатки...............................................................................................................102

 

 

 

 

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru