Экономика менеджмент маркетинг
logo

orig
Если Вы не нашли готовой работы на сайте, то можно заказать у нас оригинальную работу,
с высоким уровнем антиплагиата. Заказывая у нас, Вы работаете только с автором
без посредников, что намного дешевле. Дипломы и рефераты на заказ.

Обращаться по телефону +380673350174 , E-mail: chudo0524@ukr.net
Если Вы находитесь в Харькове, то можете контактировать с исполнителями непосредственно.

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 43

Экономика менеджмент маркетинг

1 .Категоричні судження, їх класифікація та відношення між ними.

 

Простими категоричними називається судження, у якому є один суб'єкт і один предикат.

Види простих суджень можливо представити  наступною схемою (рис.1.)

Види простих суджень

 

атрибутивні

 

про відносини отношениях

 

     існування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти складають                       Харків на сході від Києва                 Існують вічнозелені

іспити                                                                                                             дерева         

 

Види простих суджень:

1. Атрибутивні (від лат.attribuo – надаю, постачаю). Судження про наявність певних властивостей у предметі. 

У цих судженнях констатується наявність або відсутність у предмету відомих властивостей, станів, видів діяльності: «У троянди приємний захід», «Співак виконав арію з опери «Євгеній Онєгін»). Схема цього виду судження - «S  є (не є) Р».

2. Реляційні. Судження про відношення.

У цих судженнях говориться про відносини між предметами: «Ельбрус вище Монблану», «А. П. Чехов народився пізніше за О. С. Пушкіна», «Санкт-Петербург північніше за Москву». Такі судження виражаються формулою -

А R В.

3. Екзистенціальні (лат. existentia, від existo − існую). Судження існування

У них затверджується або заперечується існування предметів у дійсності: «Не існує безпричинних явищ», «Існують біловухі мармазетки».

Всі подані три види суджень називаються категоричними й діляться за якістю і кількістю.

За якістю вони діляться на стверджувальні й заперечні. У стверджувальних судженнях розкривається наявність якого-небудь зв'язку між суб'єктом і предикатом («є»): «Працюючі громадяни України платять податки». У заперечних — навпаки, розкривається відсутність того або іншого зв'язку між суб'єктом і предикатом («не є»). Наприклад: «Риби на можуть жити без води»

Крім того, за кількістю судження діляться:

Скачать вложения:

Технологічний заділ необхідний для одночасного початку роботи на всіх робочих місцях потокової лінії і являє собою запас заготівель, деталей або складальних одиниць, що перебувають безпосередньо в обробці на робочих місцях. По закінченні зміни на робочих місцях залишається одна передатна партія предметів праці, що дає можливість наступній зміні почати роботу одночасно на всіх робочих місцях. Технологічний заділ може бути обчислений по формулі

                                                 Zтех = Рсл.                                           

Транспортний заділ являє собою запас предметів праці, розташованих на транспортному засобі між суміжними робітниками місцями лінії .  Наявність цього заділу дозволяє уникнути втрат часу на очікування, пов'язане із транспортуванням виробів між суміжними робітниками місцями. Процеси обробки й транспортування в цьому випадку можуть виконуватися паралельно.

Транспортний заділ обчислюють по формулі

Zтр = Р(Сл – 1).                                            

Четверг, 08 Октябрь 2015 06:58

Задачі по логіці з рішеннями

Автор

1. Основні операції над поняттями: узагальнення, обмеження, визначення та поділ понять.

Визначення понять це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття. Наприклад, «Конституція є основний закон держави, що встановлює його суспільний і політичний устрій». Тут у формі визначення розкритий, насамперед, зміст поняття «конституція».

Так як  зміст будь–якого  поняття становлять загальні й істотні ознаки предметів дійсності, то визначення поняття є разом з тим розкриттям сутності відповідного предмета. У цьому випадку це визначення такого феномена громадського життя, як конституція. А оскільки поняття неодмінно виражається словом, то визначення поняття є разом з тим розкриттям змісту слова. У нашому випадку - це слово «конституція».

Від визначень у вузькому, власному, змісті слова варто відрізняти визначення в широкому змісті. Так називається, наприклад, усяка кваліфікація предмета взагалі: «Золото - метал», «Осел - це тварина», «Конституція - це закон». У цих вираженнях визначеннями в широкому змісті слова виступають «метал», «тварина», «закон».

Види визначень: реальні й номінальні.

Реальним є визначення самого предмета, відбитого у відповідному понятті. Так, наведене вище визначення конституції - реальне. Приклади реальних визначень дають енциклопедії й відповідні спеціальні наукові словники.

У номінальному визначенні розкривається зміст самого слова - імені предмета. Наприклад: «Правовою називається держава, в якій верховенствує закон». Тут розкривається зміст словосполучення «правова держава». Зразки номінальних визначень дають усілякі тлумачні словники.

План
 
1 Основні фонди промисловості............................................................................3
2. Розрахунок вартості основних виробничих фондів  механічного цеху.........5

3. Зношування й амортизація основних фондів..................................................9

Література..............................................................................................................13

Скачать вложения:

                                                               ПЛАН

 

1. Матеріальні ресурси підприємства....................................................................3

2. Позаоборотні активи підприємства..................................................................5

3. Система витрат на виробництво, собівартість, ціна продукції.......................9


                                      План

1.Сутність роботи менеджера, та підвищення ефективності його праці... .......3

 2.Організація розміщення робочих місць для персоналу..................................8

3.Оганізація проведення нарад.............................................................................10

Література..............................................................................................................13


ПЛАН

 

1 .Оцінка персоналу і кадрова політика підприємства.................................3

2. Основні методи оцінки персоналу...............................................................8

Література.........................................................................................................17

Скачать вложения:

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

1. Изучение потребителей товаров………………………………………………4

1.1.Способен ли производитель порождать потребности?…………………….4

1.2. Основные задачи изучения потребителей………………………………….6

1.3. Реклама и изучение потребителей………………………………………….9

2. Исследование товара………………………………………………………….11

2.1.Проверка замысла товара…………………………………………………...13

2.2. Позиционирование товара………………………………………………….14

2.3. Жизненный цикл товара ………………………………….……………….15

2.4. Применения товара…………………………………………………………19

2.5. Упаковка…………………………………………………………………….21

2.6. Качество товара……………………………………………………………..22

3. Планирование использования средств рекламы……………………………23

3.1. Четыре основных вопроса, определяющие выбор средства рекламы…..25

3.2. Методы исчисления величины рекламного бюджета…………………….29

4. Будущее рекламной деятельности…………………………………………...33

4.1. Реклама и индивид, принимающий самостоятельные решения…………35

4.2. Что мы увидим в рекламных объявлениях?……………………………….37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….39

 

 

 

Скачать вложения:

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.Понятие персонал предприятия………………………………………………4

1.1. Структура трудовых ресурсов……………………………………………..5

1.2.Основные задачи кадровой политики ……………………………………..9

2.Производительность, мотивация и оплата труда…………………………..11

2.1.Методы определения выработки………………………………………….12

2.2.Нормирование труда на предприятии…………………………………….14

2.3. Заработная плата персонала………………………………………………17

2.4 Формы оплаты труда……………………………………………………….21

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ……………………………………………………………….28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.Понятие персонал предприятия………………………………………………4

1.1. Структура трудовых ресурсов……………………………………………..5

1.2.Основные задачи кадровой политики ……………………………………..9

2.Производительность, мотивация и оплата труда…………………………..11

2.1.Методы определения выработки………………………………………….12

2.2.Нормирование труда на предприятии…………………………………….14

2.3. Заработная плата персонала………………………………………………17

2.4 Формы оплаты труда……………………………………………………….21

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ……………………………………………………………….28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.Понятие персонал предприятия………………………………………………4

1.1. Структура трудовых ресурсов……………………………………………..5

1.2.Основные задачи кадровой политики ……………………………………..9

2.Производительность, мотивация и оплата труда…………………………..11

2.1.Методы определения выработки………………………………………….12

2.2.Нормирование труда на предприятии…………………………………….14

2.3. Заработная плата персонала………………………………………………17

2.4 Формы оплаты труда……………………………………………………….21

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ……………………………………………………………….28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.Понятие персонал предприятия………………………………………………4

1.1. Структура трудовых ресурсов……………………………………………..5

1.2.Основные задачи кадровой политики ……………………………………..9

2.Производительность, мотивация и оплата труда…………………………..11

2.1.Методы определения выработки………………………………………….12

2.2.Нормирование труда на предприятии…………………………………….14

2.3. Заработная плата персонала………………………………………………17

2.4 Формы оплаты труда……………………………………………………….21

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ……………………………………………………………….28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.Понятие персонал предприятия………………………………………………4

1.1. Структура трудовых ресурсов……………………………………………..5

1.2.Основные задачи кадровой политики ……………………………………..9

2.Производительность, мотивация и оплата труда…………………………..11

2.1.Методы определения выработки………………………………………….12

2.2.Нормирование труда на предприятии…………………………………….14

2.3. Заработная плата персонала………………………………………………17

2.4 Формы оплаты труда……………………………………………………….21

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ……………………………………………………………….28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………29

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

 

1.Понятие персонал предприятия………………………………………………4

 

1.1. Структура трудовых ресурсов……………………………………………..5

 

1.2.Основные задачи кадровой политики ……………………………………..9

 

2.Производительность, мотивация и оплата труда…………………………..11

 

2.1.Методы определения выработки………………………………………….12

 

2.2.Нормирование труда на предприятии…………………………………….14

 

2.3. Заработная плата персонала………………………………………………17

 

2.4 Формы оплаты труда……………………………………………………….21

 

ЗАКЛЮЧНЕНИЕ……………………………………………………………….28

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать вложения:

СОДЕРЖАНИЕ

 

  ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................…3

   1.Международная маркетинговая среда..........................................................….4

   1.1.Экономическая среда международного маркетинга................................….4

   1.2.Политико-правовая среда международного маркетинга..........................…5

   1.3. Социокультурная среда международного маркетинга...........................….8

2.Анализ международной конкуренции....................................................…….10

2.1.Теория конкурентных преимуществ Майкла Портера……………………10

2.2.Конкурентоспособность товара, предлагаемого на внешний рынок....…12

3.Сегментация зарубежных рынков................................................................…18

3.1.Сущность сегментации зарубежных рынков...........................................…18

3.2.Признаки сегментации рынков..................................................................…21

4.Организация, планирование и контроль международного маркетинга.......…23

4.1.Организация международного маркетинга...........................................……23

4.2.Планирование международного маркетинга........................................……26

   4.3.Контроль международного маркетинга.........................................................30

    Заключение...........................................................................................................33

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.............................................34

 

Скачать вложения:

1. Охарактеризуйте деятельность финансовой службы предприятия.

 

Анализ показателей финансовой отчетности базируется  на получении соответствующих коэффициентов  и соотношений, которые характеризуют разные аспекты деятельности предприятия.

В процессе аналитической оценки используют разные способы обработки информации, характеристика которых приведенная на схеме .

Анализ финансовой отчетности с помощью системы коэффициентов  дает возможность пользователям этой отчетности оценить финансовую стойкость предприятия, его ликвидность и эффективность деятельности, обобщать показатели и сравнивать  результаты деятельности предприятия, как в динамике, так и результатами  деятельности других предприятий. Таким образом, коэффициентный анализ дает возможность увидеть изменения в финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия и помогает пользователям отчетности определить тенденции и структуру возможных изменений, которые в свою очередь может подскакать заинтересованным лицам на риски и возможности, которые связанные с фирмой Политекс.

Систему коэффициентов можно условно распределить на определенные группы. Коэффициент платежеспособности прежде всего интересуют кредиторов предприятия тесно связанные с финансовой стабильностью.

Для оценки платежеспособности предприятия используют такие показатели:

  • Ø коэффициент покрытия (Кп);
  • Ø коэффициент общей ликвидности (Кл);
Среда, 07 Октябрь 2015 15:15

Развитие философии в Украине XVIII-XX в

Автор

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.Практика как основа и цель развития человеческого познания……………….3

2.Развитие философии в Украине  XVIII-XX в……………………………………9

3. Глобальные проблемы современности и их решение…………………………16

Литература………………………………………………………………………….23

 

 

РЕКЛАМА

АБУТУРІЄНТам 2015 РОКУ!

ВПЕРШЕ У ХАРКОВІ!

Київська Академія праці, соціальних відносин і,

проводить набір до своєї філії,

створеної на базі ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут»,

для здобуття вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

на денну та заочну форми навчання.

УВАГА!

диплом спеціаліста за іншою спеціальністю – «соціологія» ТА «Економіка підприємства» - всього за 1 рік

Членам профспілок

надається знижка від 10 до 20% 730-05-42

Рейтинг@Mail.ru